Bezorging van de UM-Krant in Tzummarum

De bezorger van de UM-Krant in Tzummarum is ziek. Het lukt ons niet zo snel om vervanging te regelen.
Daarom ontvangen de inwoners van Tzummarum deze week geen UM-Krant in de bus. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Belangstellenden kunnen bij bakkerij Struiksma, vanaf dinsdagmiddag, gratis een exemplaar van de UM-Krant afhalen. 


Wijziging openingstijden

9 Januari 2020 was ik 25 jaar actief als ondernemer.
25 jaren waarin we de de nodige ups en downs hebben meegemaakt.
Ook waren het “tropenjaren” met lange werkdagen.

In de afgelopen jaren heeft er een verschuiving in de werkzaamheden plaatsgevonden. Het traditionele kopieer- en printwerk neemt, door de voortgaande digitalisering, langzaam af. Daar staat tegenover dat we steeds meer taken erbij krijgen op het vlak van onder andere opmaak- en drukwerk. Communicatie tussen de klanten en ons verloopt steeds vaker via de telefoon en e-mail.

Ook mijn leeftijd begint een rol te spelen. Ik merk steeds vaker dat de lange werkdagen een behoorlijke wissel trekken op mijn gevoel van welzijn.

Om wat meer structuur en rust in het werk te krijgen, hebben we besloten om de openingstijden van De Kopieerwinkel aan te passen.

Vanaf 1 maart 2020 zijn we daarom geopend van
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De overige tijden uitsluitend op afspraak.

Wat betekent dat voor u als klant? Eigenlijk niet zo veel!
De inloopuren worden beperkt, maar het ophalen van uw opdracht kan,
in overleg, de hele dag plaatsvinden.

Op deze wijze hopen we u nog jaren van dienst te zijn!

Met vriendelijke groet,
Leo Omlo
De Kopieerwinkel Franeker


SEXBIERUM-PIETERSBIERUM | 18-01-2020
Beste dorpsbewoners, 
Er hebben zich al meer dan 130 dorpsbewoners aangemeld om te willen helpen met de acties voor het nieuwe MFA! Dit mede dankzij 50 vrijwilligers die afgelopen vrijdag huis aan huis zijn geweest om de opgave briefjes uit de UM-krant op te halen. Mochten er nog briefjes zijn die nog niet opgehaald en / of ingeleverd zijn , deze graag in de brievenbus bij It Waed doen.  U kunt zich ook opgeven via de email : dorpsbelang@sexbierum.net

Met vriendelijke groet,  Werkgroep MFA